StrateX, specialist in software, consultancy en (interim) professionals op het gebied van klantcontact, workforce management, forecasting & personeelsplanning, onderstreept met het behalen van de ISO 27001 certificering de inspanningen die het bedrijf de afgelopen maanden in informatiebeveiliging heeft ondernomen. Met het behalen van de certificering toont StrateX aan te voldoen aan de strengste normen op het gebied van databeveiliging.

“In een snel veranderende omgeving waarbij de ontwikkeling van onze software (StrateX WFM suite) in hoog tempo plaatsvindt, hebben we al snel besloten om het ISO 27001 certificaat te behalen.” aldus Sulaiman Tariq, CEO StrateX. “Een absolute must in huidige tijden om aan te kunnen tonen dat de beveiliging van data bij ons goed in orde is. Aangezien het een intensief traject betreft waarbij de hele organisatie geraakt wordt hebben we er voor gekozen om Dino Leepel aan te stellen als dedicated projectmanager voor deze certificering.”


Informatiebeveiliging als integraal onderdeel van de organisatie

“Om het certificering traject succesvol te doorlopen zijn we de samenwerking aangegaan met QVOX.” aldus Dino Leepel. “QVOX hielp ons gevraagd en ongevraagd, gaf richtlijnen en fungeerde als klankbord en sparringpartner gedurende het gehele traject. Regelmatig hielden ze ons ook een spiegel voor waardoor we nu kritischer naar onze bedrijfsprocessen kijken.”

“We hebben hierbij gewerkt aan het opstellen van een Information Security Management System (ISMS). Dit is een systematische manier om de interne processen op orde te brengen en te houden. Door een ISMS op te tuigen en te gebruiken, hebben we informatiebeveiliging structureel in de organisatie geborgd,” aldus Leepel.

Het start met bewustwording en betrokkenheid

“Met meer aandacht voor dit thema vanuit het management en de betrokkenheid van diverse afdelingen en personen zie je dat binnen de organisatie de bewustwording en daarmee het draagvlak gaandeweg het projectenorm toenam. Dat heeft een positief en versterkend effect gekend in de voorbereidingen en was doorslaggevend voor het behalen van een van de belangrijkste doelen van StrateX van dit jaar. “ aldus Leepel. 

“Met ISO 27001 wordt er onafhankelijk aangetoond dat StrateX voldoet aan de strenge normeisen rondom informatiebeveiliging. We gingen altijd al zorgvuldig met de data van onze klanten om maar nu weet iedereen dat onze processen ook goedgekeurd zijn door een externe auditor die dat blijvend in de gaten houdt. Een fijn idee voor alle partijen. We hebben uit handen van TÜV het ISO-certificaat 27001 ontvangen en geven deze een mooie plek op ons kantoor in Capelle a/d IJssel.” aldus Tariq.

Sulaiman Tariq (CEO) feliciteert Dino Leepel (PM) met het behalen van het ISO-certificaat

nieuw op onze blog