Dit doen we

Workforce Management

Workforce management (WFM) zien wij als een cruciale en ondersteunende dienst aan een operatie waardoor resources efficiënt kunnen worden ingezet. Een klantenservice, adviescentrum of andere service verlenende afdeling kan alleen optimaal functioneren bij goede ondersteuning van WFM-professionals.

Met zelf opgeleide ‘WFM-ers’ kunnen we een oplossing bieden voor bijvoorbeeld forecasting, planning en traffic management. We hebben bewezen dat met een goed afstemde resource planning medewerkers tevreden zijn, kosten worden bespaard en klanten een betrouwbaardere dienstverlening ervaren. We leggen daarbij vooral de nadruk op de verbinding met operationele afdelingen waardoor de verbetering in de hele organisatie voelbaar wordt. Naast de procesoptimalisatie geven wij ook WFM-trainingen vanuit een pragmatische invalshoek.

Om tot resultaat te komen analyseren wij eerst de bestaande rol van het WFM-orgaan in uw organisatie. Hierbij betrekken wij nadrukkelijk de operatie. De uitkomsten en uw wensen bepalen welke professionals wij inzetten om de beoogde oplossingen te bieden. Maatwerk dus!

workforce management StrateX.NL

Operationeel (Interim) Management

Op het gebied van operationeel (interim) management helpen wij organisaties bij het realiseren van prestatieverbeteringen, organisatieveranderingen en interim-management voor specifieke functies. Onze focus ligt hierbij op de ‘middenlaag’ van organisaties waar vaak een spanningsveld bestaat tussen strategie en operatie.

“Plannen zijn er genoeg maar professionals die deze plannen daadwerkelijk kunnen omzetten naar operationele veranderingen zijn schaars”, aldus een van onze opdrachtgevers.

Wij hebben een netwerk van operationeel managers die het geweldig vinden om op dit snijvlak te opereren en zij kenmerken zich allemaal door hun executiekracht, hoge productiviteit en mensgerichte aanpak! We hebben inmiddels resultaten behaald op het gebied van:

 • Interim management
 • Programma management
 • Project management
 • Integratie/transitie trajecten
 • Trainingen/Workshops (strategie executie)

StrateX.Cloud

Webbased forecasting & capaciteitsplanning software

We ontwikkelen webbased software dat in staat is om vanuit grote data sets en geplande events accurate forecasts te genereren. Hierbij maken we gebruik van ‘best class’ algoritmes en een gebruiksvriendelijke interface. StrateX.Cloud helpt klanten om hun uitdagingen op het gebied van verwacht werkaanbod en het inplannen van personeel aan te gaan.

 • Op basis van geavanceerde forecast algoritmes
 • Intuïtieve and gebruiksvriendelijke gebruikersinterface
 • Eigenaar van je eigen data; alles kan geëxporteerd worden
 • In de cloud betekent plaats en tijdsonafhankelijk werken
 • Draait op een van de snelste en meest betrouwbare cloud platforms
 • Ondersteuning bij implementatie door onze business consultants
 • Professionele service en support inclusief ‘analyse & advies’

StrateX.Cloud kan zowel (aanbod) volumes als afhandelingstijden voorspellen. Wil je daarnaast eenmalige of terugkerende events (bijvoorbeeld een marketing campagne) in je berekening meenemen, geen probleem! Met deze software is het mogelijk om naast historische data ook ‘forecast driver’ data te importeren te gebruiken voor je forecast. Het gebruikt daarbij state-of-the-art forecasting methodes.

Data importeren

Historische data kan gemakkelijk geïmporteerd worden in .CSV en .XLSX bestandsformaat en ‘missing values’ vanuit de geïmporteerde data kunnen automatisch aangevuld worden. De software stelt op basis van een geavanceerde interpolatiemethode nieuwe waarden voor, die desgewenst gewijzigd kunnen worden. StrateX.Cloud heeft bovendien de mogelijkheid om automatisch ‘outliers’ te corrigeren.