Onze klanten

ADP

ADP is een vooruitstrevende wereldwijde salarisverwerker en zit in een enorme groeimarkt. Om deze groei aan te kunnen zijn ze constant op zoek naar nieuwe collega’s. Omdat de operationeel managers van StrateX.NL een groot zakelijk netwerk hebben, heeft ADP gevraagd om daar gebruik van te maken. Ons formele en informele netwerk wordt ingezet om professionals naar nieuwe functies te begeleiden. Inmiddels zijn de eerste personen bij ADP gestart.

BELASTINGDIENST

De BelastingTelefoon (0800 - 0543) is een onderdeel van de Nederlandse Belastingdienst. Het primaire doel van de BelastingTelefoon is het beantwoorden van vragen van burgers en bedrijven over zaken die betrekking hebben op het Nederlandse belastingstelsel of toeslagen. Daarnaast kan er informatie worden ingewonnen over specifieke belastingtechnische aangelegenheden.

BUDGET ENERGIE

Bij prijsvechter Budget Energie te Amsterdam hebben we een Workforce Management (WFM) scan uitgevoerd en zijn we onderdeel geweest van de implementatie. Hierdoor zijn verschillende elementen uit deze keten sterk verbeterd. Zo is er samen met het Budget Energie stafteam een capaciteitsplan en een skillmatrix ontwikkeld en is de forecasting module FourworX geïmplementeerd.

Daarnaast hebben we een belangrijke rol gespeeld in het HR-traject voor de werving en het aannemen van een nieuwe manager KCC en hebben we loopbaan gesprekken gevoerd met het klantcontact team.

ENERGIE SERVICE NOORD WEST

Voor Energie Service Noord West in de regio Alkmaar hebben we voor de afdeling planning/klantcontact een uitgebreide analyse gedaan van alles wat zich afspeelt rondom het proces van klantcontact. Vanuit de verschillende invalshoeken (proces, systeem, personeel, strategie, managementinformatie) brengen we het verbeterpotentieel in kaart en helpen we het management bij het maken van operationele en strategische keuzes. Een mooi voorbeeld van een opdracht waarbij onze nuchtere aanpak en ‘can do’ mentaliteit erg goed aansluit.

HOLLAND CASINO

Bij deze opdracht zijn voorbereidende activiteiten uitgevoerd die een centralisatie van het klantcontact van Holland Casino mogelijk maken. Hierbij zijn alle vestigingen van Holland Casino betrokken.

Concreet gaat het hier om de implementatie van het klantenservice (CRM) pakket ‘Salesforce’, het organiseren van ‘workforce’ vraagstukken en het optimaliseren van de klantcontact kanaal strategie. Als onderdeel van deze opdracht hebben we ruim 70 medewerkers getraind.

IPG

Bij IPG in België hebben we de opdracht om het WFM-proces te optimaliseren met een sterke focus op de forecasting en capaciteitsplanning. WFM-professionals van StrateX.NL werken op projectbasis op locatie in België om de optimalisatieslagen te realiseren.

Naast deze WFM-optimalisatie richten we het volledige Business Intelligence (BI)-landschap in voor de business, zodat zij op basis van deze managementinformatie tactische keuzes kunnen maken en op dag basis kunnen bijsturen.

Landal GreenParks

Bij Landal GreenParks hebben we de opdracht gekregen om te ondersteunen bij de reorganisatie op WFM gebied.

Verder implementeert StrateX.NL, de Forecasting en de Planning/Roosters met ons eigen pakket Stratex.Cloud! Dit met een sterke focus op een betere bereikbaarheid voor de klanten en betere inzichten, uiteindelijk resulteert dit in kostenbesparing. Naast de implementatie van de WFM-keten hebben we een adviserende rol op het gebied van Agile werken.

MEDIQ

Op het Customer Contact Center in de Meern zijn ongeveer 350 medewerkers actief. Wij hebben namens StrateX.NL op projectmatige basis de hele WFM-keten geïmplementeerd (forecasting-(capaciteit)planning-roostering-werkroutering-dagsturing) met sterke focus op een betere bereikbaarheid voor de klanten en kostenbesparing. Naast de implementatie van de WFM-keten hebben we een adviserende rol gehad op het gebied van Lean management en procesverbeteringen.

NLE is klant bij StrateX.NL

NLE

Bij energieleverancier De Nederlandse Energiemaatschappij (NLE) hebben we de opdracht gekregen om het operationele overname proces door de Nutsgroep (bekend van Budget Energie) te begeleiden. Een echte transitieklus dus!

Doel van deze opdracht is om de dienstverlening aan klanten van NLE te verbeteren terwijl gelijktijdig meerdere operationele afdelingen gemigreerd moeten worden. Ook worden de processen geïntegreerd en wordt de facilitaire verhuizing van Rotterdam naar Amsterdam gecoördineerd. Deze veranderingen kunnen alleen succesvol verlopen als de medewerkers betrokken blijven en dit is daarmee ook een belangrijke randvoorwaarde.

VANAD Group

Met VANAD Group zijn we een partnership aangegaan. Hierbij helpen we hen enerzijds hun WFM-processen te optimaliseren en anderzijds bieden zij onze WFM-talenten de kans om ervaring op te doen. StrateX.NL leidt talentvolle WFM’ers zelf op waarbij er  een theoretische basis wordt gelegd.

Vervolgens kunnen ze dit in de praktijk brengen bij VANAD Group waardoor het voor alle drie de partijen (de talenten zelf, StrateX.NL en VANAD Group) direct waarde toevoegt. Geen traditionele opdrachtgever-klant relatie maar een partnership op basis van vertrouwen en gericht op groei. Een samenwerking om trots op te zijn met sterke focus op WFM!

VITENS

Bij Vitens is een operationeel interimmanager ingehuurd om twee opdrachten te vervullen. Enerzijds is er behoefte aan een pure interimmanager op een team van 25 FTE. Anderzijds ligt er ook de uitdaging om vanuit deze rol de implementatie van een nieuw softwarepakket te begeleiden op de operationele afdelingen in Nederland. Na deze implementatie dienen de processen te zijn aangepast, medewerkers getraind en performance doelstellingen zijn gehaald. Een absolute operationele interim klus over de assen van het proces, de menselijke maat en resultaatverbetering.

STATER

Bij hypotheek behandelaar Stater hebben we de opdracht gekregen om mede invulling te geven aan een nieuwe managent rol in de organisatie: HR Coach. Vanaf 1 december 2017 heeft er een organisatiewijziging plaatsgevonden en is de rol van HR coach nieuw in de organisatie.

Er is een professional van StrateX.NL ingehuurd om invulling te geven aan deze rol en de nieuwe strategie door te vertalen naar het Agile Teams in het IT domein. Interim management pur sang met focus op performance verbeteringen en cultuur verandering.

TAKEAWAY.COM

Takeaway.com is een snelgroeiende organisatie die in meerdere Europese landen actief is. In Enschede is het Customer Contact Center gevestigd en op deze locatie hebben wij een grondige WFM-analyse uitgevoerd. De forse groei van het aantal klanten en klantcontacten heeft tot gevolg dat ook de WFM-processen hierop moeten aansluiten. Door middel van onze analyse hebben wij het management in staat gesteld strategische keuzes te kunnen maken om hun WFM-processen te positioneren in hun organisatie. Een echte WFM klus met een hoop kennisoverdracht!

TELE2

Met Tele2 zijn we een samenwerking aangegaan op het gebied van operationeel interim-management. We vonden elkaar omdat Tele2 een ‘no nonsense’ partner zocht die met name gericht is op operationeel management en beschikt over een flinke dosis executie kracht. Precies ons DNA dus! Vrij snel na ons eerste contact is er een operationeel manager van StrateX.NL gestart in de Retail unit van Tele2.