Succes wordt blijvend als het samengaat met plezier en voldoening. Stratex helpt klanten met het optimaliseren van samenwerking – en dus resultaat.

werken bij stratex

Het StrateX team bestaat inmiddels uit ruim 50 werknemers. We groeien snel en zoeken altijd naar nieuwe mensen. Denk jij dat StrateX bij je past? Laat het ons dan snel weten. We kijken graag naar de mogelijkheden.

waarvoor kun je bij ons terecht?

Een gezonde organisatie schept ruimte voor medewerkers om te presteren. Door duidelijkheid te bieden en tegelijk de nodige flexibiliteit. Een gezonde organisatie verbetert zich continu. Door te volgen wat gebeurt en die data nuttig te maken.

StrateX heeft zich bewezen als workforce management specialist voor marktleiders in de meest veeleisende werkgebieden. We zijn groot geworden in de praktijk. Vanuit praktisch inzicht ontwikkelen we effectieve software.

De StrateX aanpak, geslepen in de dynamische wereld van klantcontact, vindt steeds breder navolging. Sinds 2020 maken we de vertaalslag naar andere sectoren. Het maakt ons trots dat we nu ook nuttig bijdragen aan onder andere zorg, onderwijs en logistiek.

Als ik zie hoe dingen gaan, zoek ik naar verbeterpunten.

“Mijn visie is dat je je moet richten op het talent van mensen en ze van daaruit moet laten ontwikkelen. Ook als iemands talent nog niet volledig is ontwikkeld. Het gaat erom het te herkennen en het een kans te geven. Dat is wat ik uiteindelijk ben gaan doen vanuit mijn eigen organisatie en tot op heden heeft dat heel goed uitgepakt.”

Sulaiman Tariq

CEO en Founder

samenwerkingen

trotse hoofdsponsor

StrateX en de cricketsport hebben diepe verbondenheid met elkaar en dat is niet vreemd als je kijkt naar de opzet en het doel van deze sport. Cricket wijkt af van andere sporten doordat het een individuele en teamsport tegelijk is. Als de batter (slagman) ‘runs’ scoort, dan tellen die voor zijn persoonlijke score en voor het team. Als een bowler (de speler die de ballen naar de batter gooit) een wicket raakt, dan is dat zijn ‘wicket’, maar ook die van het team. Die sterke link tussen persoonlijk en gezamenlijk succes maakt het team vele malen krachtiger. Het succes van de ander is nu ook jouw succes. Ook dat is een van de geheimen achter een goed team en een goed draaiende organisatie. En, niet geheel toevallig, meegenomen uit de cricketsport en verankerd in de cultuur van StrateX. Punjab Cricket Club Rotterdam speelt cricket op het hoogte niveau in ons land én levert meerdere spelers aan Oranje.

MAATSCHAPPELIJKE DOELEN

Samen met Orenda helpen we organisaties te sturen op purpose, zoals maatschappelijke doelstellingen. Door efficiënt te sturen en helder inzicht bereik je op alle vlakken meer.

Neem contact met ons op!

ons verhaal

"De wereld van klantcontact fascineerde me al vanaf mijn eerste bijbaan in een klantcontact centrum, zowel vanwege de menskant als de toegepaste technologie. Na een carrière waar ik veel (inter)nationale organisaties van binnen zag, was duidelijk dat klantcontact omgevingen nog veel sterker kunnen optimaliseren."

"Mijn kennis, ervaring en contacten heb ik ingezet om met StrateX een nieuwe standaard neer te leggen: die van morgen. Waarin organisaties naast de beste klantbeleving ook andere doelen willen bereiken, zoals maatschappelijke."

"StrateX is een organisatie die ervoor zorgt dat je die doelen bereikt, door slim met capaciteit en goed met mensen om te gaan. Dat doen we met de beste Wfm professionals, waardevolle partnerships en de meest moderne software."

Sulaiman Tariq

Voortbouwend op Sulaiman's geloof in het herkennen van talent en het bieden van kansen, leidt StrateX jonge talenten in het veld op tot ervaren werknemers. Trainees krijgen het vertrouwen en de kans zichzelf op een positieve manier te ontwikkelen.