Terug

Privacyverklaring StrateX

Over StrateX en deze Privacyverklaring

StrateX.NU B.V. (hierna: “StrateX”) is gevestigd aan de Job van der Zeelaan 26, 3145 WL in Maassluis en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70097879. 

In deze privacyverklaring lees je belangrijke informatie over de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van de dienstverlening van StrateX en het gebruik van onze website. Wij raden aan onderstaande informatie zorgvuldig door te lezen. 

StrateX respecteert de privacy van haar klanten, medewerkers van haar klanten en alle personen  waarvan zij persoonsgegevens verwerkt, zoals websitebezoekers. Wij streven er dan ook naar om zorgvuldig met die persoonsgegevens om te gaan conform de geldende privacyregels en in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden worden ze gebruikt en met wie delen we ze eventueel?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die worden verzameld door StrateX voor de diensten die we bieden, die nodig zijn voor de gebruikmaking van onze website en die je ons zelf verstrekt hebt. Met persoonsgegevens bedoelen wij persoonsgegevens in de zin van artikel 4 lid 1 van de AVG. 

Wanneer je besluit om onze diensten af te nemen, hebben we gegevens nodig ten behoeve van communicatie, en voor het verrichten van onze dienstverlening. Hieronder wordt beschreven welke persoonsgegevens we verwerken, voor welke doeleinden ze worden gebruikt en op grond van welke wettelijke grondslag ze worden verwerkt.

We verwerken de volgende gegevens:

 • Contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer);
 • Gegevens die Google Analytics en Leadfeeder over jouw surfgedrag, internetbrowser, type apparaat etc. verzamelen;
 • Overige persoonsgegevens die je ons actief verstrekt via berichten of via formulieren op onze website.

Wij hebben niet de intentie om bijzondere persoonsgegevens of gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken, daarom verzoeken wij u om deze persoonsgegevens niet aan ons toe te sturen.

Doeleinden:

StrateX maakt gebruik van je gegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor de uitvoering van onze dienstverlening;
 • om onze website en dienstverlening te verbeteren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld omdat wij een fiscale verwerkingsplicht hebben;
 • om jou te benaderen voor statistisch onderzoek of een klanttevredenheidonderzoek; 
 • om je de mogelijkheid te bieden om je te abonneren op onze nieuwsbrief en deze aan je te kunnen versturen;
 • om je te helpen indien je vragen of klachten hebt over onze diensten.

Hierbij gebruikt StrateX jouw persoonsgegevens uitsluitend en alleen voor deze noodzakelijke specifieke doeleinden en op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • verkregen toestemming van jou;
 • gerechtvaardigd belang.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij kunnen de dienst niet aan je leveren indien je de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn op basis van contractuele en/of wettelijke doeleinden niet aan ons wilt verstrekken.

Hoe worden je gegevens beschermd?

StrateX begrijpt dat het veilig bewaren van je persoonsgegevens belangrijk is. De gegevens die in onze database zijn opgeslagen worden beschermd door gebruikmaking van gangbare en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor beveiliging van gegevens. Daarnaast is onze website beveiligd door middel van SSL-certificaten. Dit kun je herkennen door het groene slot-icoontje links van de URL in de adresbalk van je browser en aan de letters “HTTPS”. Alle gegevens en documenten die je via onze website verstuurt en ontvangt zijn daarmee versleuteld en niet te lezen door derden. Ook de uitwisseling van gegevens en documenten tussen onze websites en onze verwerkingspartners, vindt plaats door middel van beveiligde verbindingen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens die je onderaan de pagina kunt vinden.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

StrateX bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor je gegevens worden verwerkt. Wanneer wij jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, zullen wij deze gegevens verwijderen. Slechts indien en voor zover wij persoonsgegevens langer moeten bewaren, zoals voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en/of voor de Belastingdienst, geldt een bewaartermijn van 7 jaar. 

De rechten die jou toekomen

Indien jouw persoonsgegevens door ons verwerkt worden, heb je het recht:

 • deze persoonsgegevens in te zien;
 • deze persoonsgegevens te wijzigen;
 • deze persoonsgegevens te verwijderen;
 • deze persoonsgegevens te corrigeren;
 • je toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken;
 • de verwerking van jouw persoonsgegevens te laten beperken;
 • bezwaar te maken tegen verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • om een beroep te doen op het recht op overdraagbaarheid (dataportabiliteit).

Bovenstaande verzoeken kunnen op ieder moment worden ingediend door het sturen van een e-mail naar StrateX, te vinden op onze website.  

StrateX zal je zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Om zeker te weten dat wij op basis van jouw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, kunnen wij je vragen ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij nemen alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op je eigen persoonsgegevens.

Het delen van data met derden

StrateX zal zonder toestemming jouw persoonsgegevens niet uitlenen, verhuren, verkopen of op een andere wijze openbaar maken, tenzij sprake is van enige wetsbepaling, rechterlijke uitspraak, voorschrift of andere regel die ons hiertoe verplicht.

StrateX deelt jouw persoonsgegevens tevens slechts met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van onze website en/of dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een derde partij die wij inschakelen ter uitvoering van de overeenkomst en de beheerder van de website, om ervoor te zorgen dat de website technisch gezien naar behoren werkt. 

Doorgifte naar niet-EU-landen

Indien en voor zover er sprake is van doorgifte van gegevens door StrateX aan bepaalde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan zijn dit landen waar volgens de Europese Commissie de persoonlijke gegevens op adequate wijze worden beschermd dan wel waar passende waarborgen zijn getroffen ter bescherming van de gegevens. Voor de doorgifte van gegevens naar landen buiten de EER, voldoen wij dan ook aan de juridische kaders met een beschermingsniveau dat equivalent is aan de EU-wetgeving.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van jouw computer, tablet of smartphone. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Om het gebruiksgemak van de website(s) van StrateX te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Het gebruik van deze cookies kun je op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

 • Functionele cookies: dit zijn sessie-cookies voor het bijhouden van informatie tijdens je bezoek aan de website en permanente cookies die jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen.
 • Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.
 • Niet-geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website.
 • Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.

Meer specifiek gebruiken wij onder meer de volgende cookies:

 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies);
 • Google Analytics (analytische cookie);
 • Pipedrive (geanonimiseerde analytische cookie);
 • Google Adwords (tracking cookie);
 • Youtube (functionele cookie en tracking cookie).

Wanneer je onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van derden (zoals Google) op jouw apparatuur worden geïnstalleerd. Door gebruik te maken van de website(s) van StrateX geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door derde partijen op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. StrateX heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen. 

Daarnaast zijn op onze website buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook en/of van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen welke zij via deze cookies verwerken.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq 

Het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien je bedenkingen hebt over of je je zorgen maakt over de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met inbegrip van de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens hebben verwerkt, kun je dit melden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contactgegevens en wijzigingen privacyverklaring

Indien je contact met ons wilt opnemen met betrekking tot vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, kan dat via de volgende contactgegevens:

StrateX 

Rivium Boulevard 220, 9e verdieping
2909 LK Capelle aan den IJssel
Telefoonnummer: 085 200 71 93 (bereikbaar van 9:00 – 17:00 uur)

E-mail: info@StrateX.nl

Tot slot

De verwerkingsdoelstellingen en deze daarop gebaseerde privacyverklaring kunnen door StrateX van tijd tot tijd aangepast worden, indien nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of wij dit nodig achten. Controleer derhalve regelmatig de privacyverklaring op een mogelijke update. Indien je onze website en/of diensten voortdurend blijft gebruiken na eventuele wijzigingen of herzieningen van deze privacyverklaring, zal uit dat gebruik jouw instemming met de voorwaarden van deze herziene verklaring blijken.

Deze privacyverklaring is opgesteld/bijgewerkt op 21 juli 2021.